Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie knnen sich hier anmelden
Dieses Thema hat 5 Antworten
und wurde 673 mal aufgerufen
 Slovakian
Bussinchen Offline
Beitrge: 90

14.01.2012 02:22
Valid two and three letter words Zitat · Antworten

Here are all valid Slovakian two letter words:

Zoznam platnch dvojpsmenovch vrazov (počet slov: 98)
Vydal: Slovensk spolok SCRABBLE, edcia 05 z 1.10.2011aj ak a r as ba b bi bo b by či č čo d do es ex r t fa f ha h he h hm ho iď im d l v ix ja je ju k k k ku k k la ma m mi m mu my na ne no n ňu od on oň or os k s d pi p po re r ry sa si so s i ta t ti t to tu t ty ťa uč um u d ď ľ f vi vo vy za zo e iSource: http://www.hramescrabble.sk/


In my opinion those words should be added to our brand new slovak.dic as fast as possible!


I OpenSource!
Scrabble3D Download: Sourceforge.net | Scrabble3D Help: Wiki | Scrabble3D News: Twitter | Scrabble3D Fanship: Facebook
Scrabble3D in Italia: Sezione Scrabble3D sul Forum della Federazione Italiana Gioco Scrabble

Bussinchen Offline
Beitrge: 90

14.01.2012 02:33
#2 RE: Valid two and three letter words Zitat · Antworten

Here are all valid Slovakian three letter words:


Zoznam platnch 3-psmenovch vrazov (počet slov: 1349)
Vydal: Slovensk spolok SCRABBLE, edcia 10 z 1.10.2011A,

aby aer ft aga agu ahm ais ak ak ak ako akt ak ak lb ale lf lk lp alt ani no apa apo apu ara ra are re ar ri ro aru ru ary asi aul ul aut ut

B

bb baf bg bj bal baľ bl ban bn bň bar br bas bs bť bav bz ba bea beč beg beh bej bek bel beľ beo ber bes bez be bič bil bit biť bt blč blk boa boč bod boe boh bo boj bok bol boľ bon bop bor br bos bou box boy bo bb bk bľ br bs bŕd bŕk brň bŕn brt brť bŕv buč bd buď buk bl br bus bu b bk byľ bľ br byt byť

C

cap cp cr ceď ceľ ceň cep cer cr ces cez ch cis cit cb cc cn cp cť cla cl cle clo clu cod cl crč crk cti ct cď

Č

čad čaď čaj čap čar čas čej čeľ čer če čet čia čie čk čm čin čiň čn čip čr čiu č čk čln čom čou čŕt čuč čč čd čuj čul čup ču čuť

D,Ď

dč ďah daj dal dm dan daň dar ďas d dať dt dav dv db ded deď dej dek deľ dem deň dep der des dia dis div dv dlb dlh dĺ dme dmi dm dna dn dňa dne dni dn dno dnu dňu dny ďob doj dok dol dom dm don doň dor dox dz db dg dri dr drv dr dua du dub ďub duč duh dh du duj dul dl dm duň dn duo dup dur dus du duť duu dva dve dh dk dym dň dz

E,

ecu ech ega eg ego egu ehe ehm eis ekg elf em emu en ra erb re ru ry esa es ese eso esu ta te tu ty eur

F

fč fg fm fr ft fax fz fn fr fes fez fič fg fis fit fix fiz fn fn fr foť fox frč frk fuč fg fuk fuň fr fz

G

gč gag gm gň gz gl gay gaz gej gl gem gn ges get gin gis git glg gn gnu gj gl gro gb gč gľ gm gč

H

hab hb hac hč had haď hj hk hl haľ ham hm hn haň has hať hv hej hen hes het hin his hit hĺb hlc hlt hne hni hn hoc hod hoď hoj hoľ hon hoň hor hr hľ hr hra hr hrb hŕb hrč hŕč hrď hre hrm hrň hru hry hub hb huč huď hf huk hl hus ht hb hyd hf hľ hyň hr

I,

iba ich ide id dy iks le lu ly in in in in in in isť sť iva ive ivu ivy ixa ixe ixu ixy iz

J

jač jad jg jak jal jam jm jar jas ja jať jav jv jw jed jej jem jen jer je je jin jme jmi jm jd jog jol jot juh jk jl jn jr jt

K

kaď kal kl kaľ kam kn kaň kap kar kr ks ka k kat kv kaz k kde keď kej kel ker kie kl kn kp kit kv kla kĺb kle klk klu kly kĺ koč kd kof koj kok kol koľ kom km kop kor kos koť kt kou kov kf kl kň kp kr ks k kz kra krb krč kŕč kre krk krm kŕm krt kru krv kry ks kto kb kuc kuj kul kn kp kr kus k kuť kt kz kyj kl km kyň kyp kp k kyv

L,Ľ

lb lc lad ld laď ľad ľah lak ľak lm laň ln ľan lap ls lat lt lv laz leč leg lg lei lej lek lem len ln lep les let leť leu lev lez le lc lč ld lg lp lr lis l l lk lob loď log loj lom lop los ls lot lov loz lo ln lub ľb lč ľud lf luh lh luk lk ln lup lp ľť lux lz lu lk lr ls lz li l

M

mc mg maj mj mak mal ml mľ mam mm mp mar mr ms m mat mať mť maz ma mec meč med meď meľ meň met meť mt mih mľ mm mn miň ms mix mlč mňa mne moc moč md mok mol moľ ml mor mr mj mr mri mrk mŕľ mr mrv mŕv mrz muč mk mul ml mľ mr mť mz mu mľ mys my mt

N,Ň

nad naj nm naň ns n nej nes ne nič nie nik nk nim nm nit niť nv n noc ňom ňou nor nos nt nov nv nh nr nt nť n nuď nd nl nť nu

O,

oz oba obe obi oca oco oči oč oč da de odo du dy ohm oja oje oji oj oju oka ok oko oku omy ona on on oni on ono on on ony on opi or osa ose osi os osť osu osy ovi oi

P

pc pč pd paf pk pľ pn pp par pr pas ps p pat pť pv pec peč peľ peň per pes pg pk pil pl pľ p piť pv plň plť pĺ pňa pne pni pn pňu pod poď pol poľ pl poň pop pr pot poť pz pd prd prď pre pri pŕs pr prť pr prv psa psi ps psy puč pud puď puk pm ps pt pť pr p

R

rab rc rč rad raď rd raf rf raj rak rm raň rn rap rs rt raz rz ra rec reč rev rez re rf rn riň rň r riť rob rb rod roď roh roj rok rol roň ros rov rp rs rt rub rb ruč rd ruj rk rul rl rum rn rr rus ru rt ruť rť r rb ryč rh ryk ryl rľ rm rp rys ryť

S

sč sad saď sg saj sk sal sl sm sr sať seč sed seď sej sek sem sen ser sr set sex siľ sl sip sr st slň slz sĺz sme sm sna sne sni sn snu sny sob sd sok sol soľ sl som soť sov spi sp srd srď sŕn sr sta st sťa ste st st sto stu st st sc sud sd sď sk sm suň sup sr su s s syč syn syp syr sťl at ať či eď f ek er ev ib ik k il n iň p r iť la li lo ok or os ot ou p ti t b uď um p t va ve vu vy

T,Ť

tg ťah taj tak ťal tam taň tp tas ťať tau tav tx ťa teč tej teľ tm ten tep tr te tz tie tik tk tm tip tis t tk tla tl tlč tle tĺk tlm tlo tlu tma tme tm tmu tmy tne tni tn toč tg tok tom ton toň tn top toť tou tň trč trh tri tŕl trm trň tŕň trp trs tr tŕ tb tuf th tuk tľ tup tur tr tu tz tu t tyč tč tyl tl tm typ

U,

ubi ch ct uč ud de di du dy ufa fa uf ufe ufo ufu uja ujo ľa le li ľu ume umu umy upi urč st ui u u uvi zd ze zu zy ui i

V

vb vaď vd vh vak val vaľ vm vaň var vr vs v vt vz v vz vbi vec veď vej vek veľ ver ves vez ve vid viď vie vk vil vl viň vn vr vis viť vz vĺh vlk vĺn vlň voď voj voľ von vo voz vd vl vpi vŕb vrč vrh vri vŕ vrt vrť vr vry vrz vsi vs ve vi v vyl vr v vyť vz vi

Y

yam

Z

zač zh zaň zas zať zbi zd zem zď zim zm zje zla zl zle zl zl zlo zlu zl zl zmy zn zob zoč zn zoo zor zr zri zŕn zr zry zub zuň zr z zve zvi zv zial ať eň er ič id il l r iť t iv lč ĺn lť ne ni n rď uj ul l p r uť


----------------------------

Source: http://www.hramescrabble.sk/


In my opinion those words should be added to our brand new slovak.dic as fast as possible!


I OpenSource!
Scrabble3D Download: Sourceforge.net | Scrabble3D Help: Wiki | Scrabble3D News: Twitter | Scrabble3D Fanship: Facebook
Scrabble3D in Italia: Sezione Scrabble3D sul Forum della Federazione Italiana Gioco Scrabble

jose1711 OfflineBeitrge: 41

14.01.2012 10:22
#3 RE: Valid two and three letter words Zitat · Antworten

and they are already included in dictionary

Bussinchen Offline
Beitrge: 90

14.01.2012 11:45
#4 RE: Valid two and three letter words Zitat · Antworten

Really?

Yesterday, when I made some spot checks, I thought that not all were included, because I didn't find them...

But maybe I made some mistake when typing diacritial signs like hcek on my Swedish keyboard, and so on.


I OpenSource!
Scrabble3D Download: Sourceforge.net | Scrabble3D Help: Wiki | Scrabble3D News: Twitter | Scrabble3D Fanship: Facebook
Scrabble3D in Italia: Sezione Scrabble3D sul Forum della Federazione Italiana Gioco Scrabble

Bussinchen Offline
Beitrge: 90

18.01.2012 14:17
#5 RE: Valid two and three letter words Zitat · Antworten

Zitat von jose1711
and they are already included in dictionaryI apologize!

I know now that I must have made mistakes when I typed the diacritical signs when searching those words in the list.

All 2 and 3 letters words seem to be included indeed! That's great and I'm really happy about it!

Good work, jose1711!


I OpenSource!
Scrabble3D Download: Sourceforge.net | Scrabble3D Help: Wiki | Scrabble3D News: Twitter | Scrabble3D Fanship: Facebook
Scrabble3D in Italia: Sezione Scrabble3D sul Forum della Federazione Italiana Gioco Scrabble

Gero Offline
Beitrge: 2.747

18.01.2012 15:48
#6 RE: Valid two and three letter words Zitat · Antworten

98 valid Slovakian two-letter-words ...

but since nearly 9 years (except ti) only 76 valid German two letter words -

but thats not a shame for the German language, thats a shame for Scrabble Deutschland eV!


Download: Geros Superdic, was sonst! | Discussion: Forum | News: Twitter | ... und im übrigen bin ich der Meinung, dass Wordfinder beim online-Spiel pfui sind!

 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz